Tjenester

Tjenester

Reconnective Healing


Reconnective Healing er ofte en livs-forandrende opplevelse hvor helt nye frekvenser får lov til å helbrede kropp, sinn og ånd. Reconnective Healing er mye mer enn å "reparere" fysiske plager. Den jobber også på det indre planet slik at du kommer mer i balanse med deg selv.


Reconnective Healing gjenoppretter balansen i kroppen.Det er resultatet av en interaktiv kontakt med Reconnetive Healing spektrum av frekvenser som består av energi, lys og informasjon.


Alt består av energi - frekvenser. Lys er ressonansen og kommunikasjonen innen frekvensene mellom universet og oss. Informasjon kommer gjennom interaktivt samkvem mellom energien og lyset.


Reconnective Healing er virkelig - du kan kjenne det.


Jeg anbefaler i utgangspunktet 3 healinger. Erfaring tilsier at det skjer en gradvis endring.


Du trenger ikke tro på at dette går an. Du må bare være åpen for å forsøke.  Energiene går dit du trenger dem mest, og jeg trenger derfor ikke vite hvorfor du ønsker en healing. Det beste resultatet kommer ofte når jeg ikke vet hvorfor du ønsker en healing.


Jeg kan ikke garantere at du får det du kommer for, men jeg kan garantere at du får en healing!


Forskning bekrefter Reconnective Healing - bl.a:

 "Science Confirms Reconnective Healing: Frontier Science Experiments (Volume 1)"

Dyretolk


Hvis du ser at dyret ditt er dårlig, er engstelig eller at det har en merkelig eller uønsket atferd, kan en dyretolk ta kontakt med det og spørre om hvordan situasjonen er, og hva som kan hjelpe. Dyretolken kan også gi beskjeder til dyret fra eieren gjennom telepati.


En telepatisk samtale kan foregå på avstand, man trenger ikke treffe dyret.


Ønsker du samtale med dyret ditt kan du sende en e-post med bilde av dyret, nav og alder. Du får skriftlig tilbakemelding.
Fjernhealing


Healingen foregår via universet og er uavhengig av avstand. Jeg kan derfor tilby healing  hjem til deg uten selv å være der. Det foregår slik at du bestiller time og får informasjon om hvordan du skal forholde deg for å få den beste opplevelsen av healingen.


Dette  kan være en god måte å formidle healing til små barn også.


I utgangspunktet skal du finne en uforstyrret plass der du kan være i en behaglig stilling, ei seng eller en stressless er fint. Når tiden er inne registrerer du det du observerer i kroppen. Etter healingen kan vi kommunisere om hva du har opplevd. Ikke alle opplever det samme. Noen registrerer mye, andre ikke så mye.


Healing av dyr


Det kan være aktuelt at jeg kommer dit dyret bor. Dyra er roligere i sitt eget miljø. Er det langt fra meg, kan det være praktisk med en fjernhealing. Detaljene avtaler vi over telefon.
Priser


  • Healing                               kr 600
  • Fjernhealing                       kr 600
  • Healing av dyr                    kr 400
  • Dyrekommuniaksjon          kr 600


Bankkonto:  2050 09 23467


Ved kjøring kommer en godtgjørelse

i tillegg på kr. 6,00 pr km.


KONTAKT


liv.rigmor.soelland@gmail.com


Mobil: 95 82 13 13